Papirmakulering

Det finnes mange returordninger for papir, men kan du garantere at papiret ikke kommer på avveie eller leses av andre?

Data-Secure A/S kutter dokumentene på langs og på tvers i ulike størrelser etter Sikkerhetslovens bestemmelser. For nivå "Hemmelig" vil våre makuleringsmaskiner kutte papiret helt ned i millimetersmå fragmenter. Etter oppdragsgivers sikkerhetskrav kan makulering skje på stedet av våre mobile makuleringsenheter.

Data-Secure A/S gir deg også et slettebevis og miljøbevis som garanterer at informasjonen er ugjenkallelig borte og råmaterialet resirkulert.

Innsamlingscontainere

Mange velger å bruke Data-Secures innsamlingscontainere for papir som skal til makulering.

Containerne er låsbare og oppbevares i egnet rom på innsamlingsstedet. Dette gjør det lett for den enkelte å kvitte seg med papirinformasjon i nærheten av arbeidsstedet.

Innsamlingscontainerne blir hentet regelmessig eller etter behov, og fraktes med spesialtransport til makuleringsstedet.

Våre operatører er sikkerhetsklarert for å kunne behandle informasjon til og med nivå "Hemmelig".