Destruksjon av alle typer lagringsmedier

Du trodde kanskje at harddisken var slettet eller minnepinnen tom? At din gamle mobiltelefon har "glemt" alt? Og at ingen er interessert i dine gamle data?

Les mer ...

Metoder godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Data-Secure AS og våre operatører har landets høyeste offentlige sikkerhetsklarering for destruksjon av gradert materiale på stedet.

Les mer ...

Miljøsertifikat og Slettebevis for graderte og ugraderte dokumenter

Det er viktig å kunne dokumentere at både gammelt og nytt lagringsmateriell er forsvarlig destruert på en sikker og miljøvennlig måte.

Les mer ...

Våre tjenester