Slettesertifikat for gradert materiale

Slettesertifikat utstedes etter godkjent destruksjon av gradert materiale. Slik destruksjon foregår hos oppdragsgiver, og udestruert data forlater aldri opprinnelig lagringssted.

Slettesertifikatet påføres materialets sporingsinformasjon, som serienummer, lot nr. eller annen identifikasjon.

Slettebevis for ugradert materiale

Slettebevis utstedes for ugradert og annet materiale som destrueres hos Data-Secure eller våre samarbeidspartnere. Det er din dokumentasjon på dine data er slettet etter Norges strengeste standard for ugraderte opplysninger.

Etter ønske kan slik destruksjon også finne sted hos kunden. Se Mobil sletting

Miljøsertifikat

Ettersom mengden destruerte lagringsmedier øker, blir det stadig viktigere å kunne dokumentere at avfallet blir ivaretatt på en miljøvennlig måte.

Vårt Miljøsertifikat garanterer deg at vi behandler ditt avfall på forskriftsmessig måte, med minimal belastning for miljøet.