Informasjon, foredrag og opplæring

Bedriftens ledelse kan gjøres personlig ansvarlig for brudd på sikkerhetsforskriftene. Derfor er det stadig viktigere at alle ledd i informasjonskjeden tar sikkerhet på alvor og er ansvarlig for virksomhetens verdier og omdømme.

Data-Secure AS har mange års erfaring med informasjonssikkerhet og behandling av gradert og sensitivt materiale.

NorSIS
I forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober gir NorSIS tilbud om foredrag til bedrifter. Data-Secure AS, ved sikkerhetsansvarlig Morten Husby, er en av foredragsholderne. Se mer på www.sikkert.no

Sikkerhetsforedrag for din bedrift
Vi tilbyr også innføring i sikker behandling av sensitivt materiale utenom NorSIS sitt tilbud i oktober. Tema og faglig nivå tilpasses etter forholdene. Ta kontakt med oss for å høre mer om hva vi kan tilby din virksomhet.