På-stedet sletting med mobile enheter

Den informasjonen som skal makuleres kan være gradert eller av særlig sensitiv art. I disse tilfellene rykker vi ut med våre mobile enheter og foretar makulering stedlig hos oppdragsgiver.

Dette sikrer at materiale som er underlagt lovverket ikke forlater kundens lokaler, og det kan utstedes et slettesertifikat for gradert materiale.

Vi bruker kraftige avmagnetiserings-apparater når vi ødelegger elektroniske medier, og spesielle cross-cutting maskiner for å male papir, CD-Rom eller DVD-plater til småbiter.

Data-Secure AS behandler all informasjon på strengeste måte etter retningslinjer fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og NATO. Våre operatører er sikkerhetsklarert for å kunne behandle informasjon til og med nivå "Hemmelig".