Papirmakulering

Dokumenter kuttes på langs og på tvers i ulike størrelser etter GDPR og Sikkerhetslovens bestemmelser.

Data-Secure A/S gir deg også slettebevis og miljøbevis som garanterer at informasjonen er ugjenkallelig borte og råmaterialet resirkulert. Våre operatører er sikkerhetsklarert for å kunne behandle informasjon til og med nivå "Hemmelig".


LES MER OM VÅR DOKUMENTASJON FOR UTFØRT ARBEID

Direkte forbrenning

For sensitivt/brennbart materiale tilbyr Data-Secure AS forbrenning uten mellomlagring. Vi kaller dette "Direkte forbrenning".

Våre sikkerhetsklarerte operatører frakter containerne direkte fra oppdragsgiver til forbrenning/fjernvarme ved forbrenningsanlegg. På denne måten blir informasjon aldri stående ubevoktet etter at det er hentet hos oppdragsgiver.